Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Trivselteam
Föreningens verksamhet ska i första hand alltid vara en trygg plats för alla barn och ungdomar. Det är en förutsättning för att lyckas skapa Glädje, Utveckling och Gemenskap som är föreningens mål. För att lyckas med det arbetar våra ledare framförallt förebyggande i varje träningsgrupp med föreningens ledstjärnor till hjälp. Uppkommer det ändå oönskade beteenden i våra träningsgrupper så har föreningen ett Trivselteam som tillsammans med ledare, vårdnadshavare och skola kan hjälpa till att lösa konflikter eller andra situationer så effektivt som möjligt. Samverkan med alla inblandade runt barnen ser vi som en styrka i vårt trygghetsarbete.