Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Jordbruksverket beviljade pengar till förstudie

Vimmerby IF har sökt stöd och fått beviljat medel för att både kunna fortsätta och utveckla sitt arbete med inkluderande föreningsliv. Ett arbete som belönats och hyllats både lokalt och nationellt. Vi för svenskt föreningsliv in i framtiden genom att anpassa det till dagens utmaningar och krav. Av denna anledning ska vi undersöka möjligheten att bygga en egen mötes- och föreningslokal, detta med anledning av att nuvarande hyrd lokal ligger på industrimark där detaljplanen inte tillåter barn- och ungdomsverksamhet. Trafiksituationen där är heller inte optimal med tung trafik.

 

Målgrupperna är många: 1) övriga idrottsföreningar på orten 2) kommuner genom paraplyorganisationen Vimmerby Mötesplatser 3) alla i och runt vår egen förening med fokus på nyanlända(barn, ungdomar, familjer, vuxna) och andra i utanförskap.

 

Beslutade medel ska användas till en förstudie av byggandet av lokalen och av metoder för att drifta idéerna för att nå vårt mål om inkluderande verksamhet

 

Förstudien ska vara klar i oktober.